Slimmer bouwen! Gebruik Lean!

Lean bouwen

Mogelijke knelpunten, vroegtijdig tegenkomen

Lean bouwen is in feite slimmer bouwen, waardoor je een aanmerkelijke doorlooptijdverkorting bereikt. Niet door sneller of harder te werken dus, maar door de zaken slimmer aan te pakken. Een van de belangrijkste elementen daarbij is dat het hele complexe project wordt opgesplitst in een aantal kleinere deelprojecten. Je probeert dus niet een grote gebouw ineens te bouwen, maar doet het in gedeelten. Dus niet laag voor laag horizontaal bouwen, maar ook direct de hoogte in. Doordat je zowel horizontaal als verticaal opbouwt kunnen mogelijke knelpunten vroegtijdig tegenkomen, en kun je direct verbeteringen meenemen. Op die manier verminder je het effect van een eventuele fout en gaat de leercurve steil omhoog.

De (extra) kosten die je moet maken om dit te kunnen realiseren worden goed gemaakt door de lagere overheadkosten die bestaan uit de tijdsgebonden bouwplaats kosten en het bouwteam. Daarnaast zal het vastgoedobject eerder gebruikt kunnen wordend dus eerder opbrengsten genereren. En zal minder lang overlast voor de omgeving zijn.

Een ander aspect van lean bouwen is dat je probeert verspilling te voorkomen. Doe geen dingen waar de klant geen geld voor over heeft!

Lean plannen is een ander onderdeel van lean bouwen: eerst bepalen we in het team wat we willen bereiken en wat de mijlpalen zijn. Daarna nodigen we alle partijen uit die betrokken zijn bij het realiseren van het vastgoedobject. Daarbij worden met namen uitvoerders of voormannen bij uitgenodigd om dat deze dicht bij de uitvoering staan Er wordt uitgelegd wat het werk inhoudt, uit welke stappen het bestaat en wat grofweg de planning is. Hiermee gaan de partijen mee aan de slag en komen de eerste knelpunten naar voren. Die daarna opgelost dienen te worden. Hierdoor worden alle deelactiviteiten benoemd en kun je de planning maken voor alle batches. Bij zo’n bijeenkomst komen alle betrokkenpartijen bij elkaar en wordt al snel duidelijk of de mijlpalen haalbaar zijn en waar de mogelijke knelpunten liggen. Elk knelpunt dat daarbij geconstateerd wordt is winst, deze kan voor daadwerkelijke uitvoering opgelost worden. Als er iets niet past, is de vraag: wat is er voor nodig om het wel mogelijk te maken? In plaats van de constatering “ het kan niet” . Hiermee creëer je een planning die door het hele bouwteam gedragen wordt.

Helikopterview

One57 tower

“One57 Tower” in de Big Apple

De Skyline van Manhattan heeft een nieuwe wolkenkrabber. Met de “One57” is momenteel de hoogste flatgebouw in The Big Apple. De toren van maar liefst 306 meter hoog aan de zuidkant van Central Park.

Wakker worden met de zon die opkomt boven de Atlantische Oceaan, dineren met uitzicht over Centrale Park, badend in de avondzon en ’s avonds bij het tandenpoetsen het Vrijheidsbeeld bewonderen- en dat allemaal vanuit een woning. Dat kan in de “One57 Tower”

Afgelopen periode was ik daar met een gerenommeerd gezelschap van 20 deskundige, samengesteld uit architecten, vastgoedspecialisten, aannemers, facility managers en installatieadviseurs. Om kennis te delen en inspiratie op te doen voor onze thuisfront!

Het gebouw, ontworpen door de Franse architect Christian de Portzamparc, is een van de vele flatgebouwen die momenteel in de miljoenenstad New York is gebouwd. De 75 etages huisvest bij elkaar 135 woonruimtes en een hotel met 210 kamers en suites. Maar wat de New Yorkers zich vooral mee bezighoudt, is niet zozeer de indrukwekkende hoogte van de toren, maar vooral de prijzen van de luxe woningen. Zo heeft een groep investeerders 90 miljoen dollar voor het penthouse op het dak betaald. Een normale etage kost 67 miljoen dollar.