Slimmer bouwen! Gebruik Lean!

Lean bouwen

Mogelijke knelpunten, vroegtijdig tegenkomen

Lean bouwen is in feite slimmer bouwen, waardoor je een aanmerkelijke doorlooptijdverkorting bereikt. Niet door sneller of harder te werken dus, maar door de zaken slimmer aan te pakken. Een van de belangrijkste elementen daarbij is dat het hele complexe project wordt opgesplitst in een aantal kleinere deelprojecten. Je probeert dus niet een grote gebouw ineens te bouwen, maar doet het in gedeelten. Dus niet laag voor laag horizontaal bouwen, maar ook direct de hoogte in. Doordat je zowel horizontaal als verticaal opbouwt kunnen mogelijke knelpunten vroegtijdig tegenkomen, en kun je direct verbeteringen meenemen. Op die manier verminder je het effect van een eventuele fout en gaat de leercurve steil omhoog.

De (extra) kosten die je moet maken om dit te kunnen realiseren worden goed gemaakt door de lagere overheadkosten die bestaan uit de tijdsgebonden bouwplaats kosten en het bouwteam. Daarnaast zal het vastgoedobject eerder gebruikt kunnen wordend dus eerder opbrengsten genereren. En zal minder lang overlast voor de omgeving zijn.

Een ander aspect van lean bouwen is dat je probeert verspilling te voorkomen. Doe geen dingen waar de klant geen geld voor over heeft!

Lean plannen is een ander onderdeel van lean bouwen: eerst bepalen we in het team wat we willen bereiken en wat de mijlpalen zijn. Daarna nodigen we alle partijen uit die betrokken zijn bij het realiseren van het vastgoedobject. Daarbij worden met namen uitvoerders of voormannen bij uitgenodigd om dat deze dicht bij de uitvoering staan Er wordt uitgelegd wat het werk inhoudt, uit welke stappen het bestaat en wat grofweg de planning is. Hiermee gaan de partijen mee aan de slag en komen de eerste knelpunten naar voren. Die daarna opgelost dienen te worden. Hierdoor worden alle deelactiviteiten benoemd en kun je de planning maken voor alle batches. Bij zo’n bijeenkomst komen alle betrokkenpartijen bij elkaar en wordt al snel duidelijk of de mijlpalen haalbaar zijn en waar de mogelijke knelpunten liggen. Elk knelpunt dat daarbij geconstateerd wordt is winst, deze kan voor daadwerkelijke uitvoering opgelost worden. Als er iets niet past, is de vraag: wat is er voor nodig om het wel mogelijk te maken? In plaats van de constatering “ het kan niet” . Hiermee creëer je een planning die door het hele bouwteam gedragen wordt.

De toekomst is begonnen!

Slimme steden

Waar gaan we naartoe met duurzaam bouwen?

De discussies rondom duurzaam bouwen richten zich lange tijd op afzonderlijke gebouwen, maar we hebben inmiddels vastgesteld dat we dit onderwerp in een breder perspectief moeten plaatsen. Het gaat om gebieden, wijken of hele stadsdelen die hierin meegenomen en vooral beheerd moeten worden. Zo gaat het bijvoorbeeld om de vraag waar bevinden warmtebronnen zich en hoe kun je die benutten en delen. Neem een data center met een grote serverruimte waar computers warmte produceren. Deze kostbare warmte zou je kunnen gebruiken voor wooncomplexen 100 meter verderop. Het beheer van energiebronnen zal in de toekomst een belangrijke vraagstuk worden. Daarin bevindt zich een enorm economisch vooruitzicht. In dit perspectief spelen zogenaamde “slimme steden” (Smart City) een belangrijke rol in. Steden die zich onderscheiden door met intelligente en innovatieve oplossingen verantwoord gebruik te maken van beschikbare grondstoffen.

Om dit te kunnen bereiken is het nu zaak een brug te slaan met informatie- en communicatietechnologie. “Big Data” , oftewel het benutten van grote hoeveelheden data waar we belangrijke informatie uit kunnen halen. Waar wordt wat geconsumeerd, met welke producten en op welke momenten. De energievraag die daaruit voortvloeit en waar die zich voordoet. Zo zou je energievoorzieningen van verschillende woonwijken kunnen afstemmen met de vooruitzichten op het weer, wanneer je daarvoor de benodigde informatie aan elkaar zou linken. Dit zijn belangrijke vraagstukken waar multinationals, maar ook vele kleinere innovatieve bedrijven zich intensief mee bezig houden. Deze trend zal grote invloed uitoefenen op duurzaam bouwen. Een van die innovatieve bedrijven is ingenieursbureau Quote Invest.