De toekomst is begonnen!

Slimme steden

Waar gaan we naartoe met duurzaam bouwen?

De discussies rondom duurzaam bouwen richten zich lange tijd op afzonderlijke gebouwen, maar we hebben inmiddels vastgesteld dat we dit onderwerp in een breder perspectief moeten plaatsen. Het gaat om gebieden, wijken of hele stadsdelen die hierin meegenomen en vooral beheerd moeten worden. Zo gaat het bijvoorbeeld om de vraag waar bevinden warmtebronnen zich en hoe kun je die benutten en delen. Neem een data center met een grote serverruimte waar computers warmte produceren. Deze kostbare warmte zou je kunnen gebruiken voor wooncomplexen 100 meter verderop. Het beheer van energiebronnen zal in de toekomst een belangrijke vraagstuk worden. Daarin bevindt zich een enorm economisch vooruitzicht. In dit perspectief spelen zogenaamde “slimme steden” (Smart City) een belangrijke rol in. Steden die zich onderscheiden door met intelligente en innovatieve oplossingen verantwoord gebruik te maken van beschikbare grondstoffen.

Om dit te kunnen bereiken is het nu zaak een brug te slaan met informatie- en communicatietechnologie. “Big Data” , oftewel het benutten van grote hoeveelheden data waar we belangrijke informatie uit kunnen halen. Waar wordt wat geconsumeerd, met welke producten en op welke momenten. De energievraag die daaruit voortvloeit en waar die zich voordoet. Zo zou je energievoorzieningen van verschillende woonwijken kunnen afstemmen met de vooruitzichten op het weer, wanneer je daarvoor de benodigde informatie aan elkaar zou linken. Dit zijn belangrijke vraagstukken waar multinationals, maar ook vele kleinere innovatieve bedrijven zich intensief mee bezig houden. Deze trend zal grote invloed uitoefenen op duurzaam bouwen. Een van die innovatieve bedrijven is ingenieursbureau Quote Invest.